Cenník

 

Individuálne hodiny

  • Nemecký jazyk - 15€ / hodina

  • Anglický jazyk - 15€ / hodina

 

AKCIA: Individuálny VIP jazykový kurz za zvýhodnenú cenu 420,-€/30 hod.

  • možnosť platby v dvoch splátkach (210 + 210); výučba do vyčerpania hodín

 

Skupinové vyučovanie (nad 3 osoby) a doučovanie

  • Skupinový kurz nemeckého jazyka - 6€ / hodina

  • Skupinový kurz anglického jazyka - 6€ / hodina

  • Skupinové doučovanie MAT/SJL na monitor pre deviatakov - 6€ / hodina

 

PREKLADY (AnGLIčtina, nemčina, poľština)

  • Normostrana - 20€ (v prípade rozsiahlejších prekladov nad 4 strany je cena nižšia)

 

TLMOČENIE (AnGLIčtina, nemčina, poľština)

  • 30€ / hodina

 

Terapeutické a pracovné poradenstvo- koučing

  • 30€ / hodina (pri dlhodobejších koučingoch nad 5 hodín sa cena znižuje)