Cenník

 Individuálne hodiny (50 min.)

 • Nemecký jazyk - 14,-€ / hodina

 • Anglický jazyk - 14,-€ / hodina

 

Kurzy a akcie

Individuálny VIP jazykový kurz

 • za zvýhodnenú cenu 390,-€/30 hod.

 • t.j. 1 hodina za 13,-€

 • možnosť platby v dvoch splátkach (195 + 195); výučba do vyčerpania hodín

VýUčBA PRE 2 OSOBY

 • platba 7,50€ na osobu / hodina

Skupinové vyučovanie (nad 3 osoby) a doučovanie

 • Skupinový kurz nemeckého jazyka - 6,-€ / hodina

 • Skupinový kurz anglického jazyka - 6,-€ / hodina

 

PREKLADY (AnGLIčtina, nemčina, poľština)

 • Normostrana - cena na základe odbornosti a obtiažnosti prekladov - individuálne nacenenie

 

TLMOČENIE (AnGLIčtina, nemčina, poľština)

 • 30,-€ / hodina

 

Terapeutické a pracovné poradenstvo- koučing

 • 30,-€ / hodina (pri dlhodobejších koučingoch nad 5 hodín sa cena znižuje)