Jazykové Kurzy

individuálne Jazykové kurzy pre všetky vekové kategórie podľa zamerania

  • Nemecký jazyk - úrovne od A1 po C1

  • Anglický jazyk - úrovne od A1 po C1

Výučbu realizujeme výlučne na základe individuálnych požiadaviek a zamerania klienta. Napr.: Nemecký/anglický jazyk v doprave a logistike/poisťovníctve a administratíve/práve a legislatíve/lekárstve a medicíne/opatrovateľstve atď.

Firemné kurzy

  • Nemecký jazyk na pracovisku a v manažmente

  • Anglický jazyk na pracovisku a v manažmente

  • Ruský jazyk na pracovisku

INDIVIDUÁLNY SEMESTRÁLNY KURZ

  • Kurz v trvaní 30 hodín za zvýhodnenú cenu. Otvárame priebežne počas celého roka!

Skype výučba - rovnocenná výučba ako pri osobných stretnutiach!

novinky v jazykovej výučbe u nás

  • Základy francúštiny

  • Základy španielčiny

  • Základy poľštiny

  • Základy ruštiny