Jazykové Kurzy

individuálne Jazykové kurzy pre všetky vekové kategórie podľa zamerania

  • Nemecký jazyk - úrovne od A1 po C1

  • Anglický jazyk - úrovne od A1 po C1

napr.: Nemecký/anglický jazyk v doprave a logistike/poisťovníctve a administratíve/práve a legislatíve/lekárstve a medicíne atď.

AKCIA:

Individuálny semestrálny VIP jazykový kurz v trvaní 30 hodín za zvýhodnenú cenu 420,- EUR. Prihlásenie prebieha priebežne počas celého roka!

Skype výučba - rovnocenná výučba ako pri osobných stretnutiach!

Firemné kurzy

  • Nemecký jazyk na pracovisku a v manažmente

  • Anglický jazyk na pracovisku a v manažmente

Individuálna výučba

Výučba sa u nás realizuje výlučne na základe individuálnych požiadaviek klienta. Odporúča sa absolvovať aj firemnú výučbu individuálnou formou.

novinky v jazykovej výučbe u nás

  • Základy francúštiny

  • Základy španielčiny

  • Základy poľštiny