Koučing

Koučing je svetovo známa a vysoko účinná metóda osobného rastu a rozvoja človeka. Používa sa na prekonanie osobných kríz a na dosiahnutie ľudských mét a cieľov, ktoré stoja často v nedohľadne. Odborným vedením sa človek, ktorý nevie ako ďalej, dá nasmerovať a najmä posilniť pre dosiahnutie zaumieneného, pre nájdenie vnútornej a vonkajšej sily a odvahy a prekonanie svojich zaužívaných stereotypov. Túto metódu u nás používame okrem iného aj pri Face2Face jazykovom vzdelávaní, alebo aj celkom osve. Jej cieľom je zefektívniť a kvalitatívne zlepšiť plnenie vlastných úloh, koncentrovať sa na cieľ a nájsť vnútornú rovnováhu. Rozširuje tak možnosti a schopnosti človeka uspieť v reálnom živote a v životných výzvach.