Metódy Výučby

Naši učitelia používajú na výučbu jazyka metódu face to face, zameranú na individuálne tempo výučby, prispôsobené klientovi. Používaním tejto metódy sa študent učí najrýchlejšie ako sa dá.

Face to face (One2One) metóda je vhodná pre všetky jazykové úrovne  od začiatočníkov až po pokročilých.

Novinkou u nás je výučba študentov na diaľku cez skype, ktorá je porovnateľnou formou face to face výučby.

 

Výhody učenia sa u nás:

  • kvalifikovanosť a profesionalita

  • využitie moderných technológií

  • individuálny prístup ku každému študentovi

  • prepojenie so životom