Metódy Výučby

Na výučbu jazyka používame metódu face to face, ktorá najlepšie zohľadňuje individuálne tempo výučby a prispôsobuje sa výlučne klientovi. Používaním tejto metódy sa dokážete naučiť najrýchlejšie ako sa dá.

Face to face (One2One) metóda je vhodná pre všetky jazykové úrovne  od začiatočníkov až po pokročilých.

Novinkou u nás je výučba študentov na diaľku cez skype, ktorá je porovnateľnou formou face to face výučby.

 

Výhody učenia sa u nás:

  • kvalifikovanosť a profesionalita, efektivita výučby

  • využitie moderných technológií

  • individuálny prístup ku každému študentovi

  • prepojenie so životom

  • moderné prostredie, kde sa budete cítiť príjemne