Náš Tím

PhDr. Ondrej Pavle, teacher

PhDr. Ondrej Pavle, teacher

PhDr. Ondrej Pavle

Je zakladateľom ViP inštitútu Paulus. Venuje sa výučbe nemeckého, poľského jazyka, prekladom a tlmočeniu a rozšírenou oblasťou jeho pôsobenia je psychologické a pracovné poradenstvo. Študoval v Poľsku a jazykové zručnosti si zdokonalil viacerými pobytmi v Rakúsku a Nemecku. Má 10 ročnú prax vo výučbe ľudí všetkých vekových kategórií. Každoročne pomáha desiatkam ľudí pri hľadaní ich miesta v živote a v zaradení sa do spoločnosti pomocou jazykového vzdelania a terapeutického a pracovného poradenstva.

Mgr. Jana Fogadova, teacher

Mgr. Jana Fogadova, teacher

Mgr. Janka Fogadová

Je skúsenou učiteľkou inštitútu a zabezpečuje vzdelávanie v anglickom jazyku. Vyštudovala anglický jazyk na pedagogickej fakulte a má dlhoročné skúsenosti s vyučovaním vojakov, nezamestnaných, detí aj dospelých. Využíva všetky najnovšie zložky jazykového vzdelávania a vďaka svojmu inovatívnemu prístupu je vyhľadávanou učiteľkou ViP inštitútu Paulus.

Mgr. Jana Kapustova, teacher

Mgr. Jana Kapustova, teacher

Mgr. Jana Kapustová

Celý svoj profesný život venuje učeniu. Vyštudovala učiteľstvo na FTVS  UK  Bratislava. Od roku 2003 však svoje zameranie upriamila výlučne na výučbu anglického a nemeckého jazyka. Má bohaté skúsenosti so žiakmi všetkých vekových kategórií. Ku každému žiakovi pristupuje individuálne, zodpovedne a všetky nedostatky s trpezlivosťou krok za krokom odstraňuje.

Vladimir Benc, teacher

Vladimir Benc, teacher

Vladimír Benc

Učiteľ s bohatými zahraničnými skúsenosťami. Po ukončení STU v Bratislave študoval v Mníchove na Inštitúte pre jazyky a tlmočenie španielsky a nemecký jazyk. Postupom času si svoju kvalifikáciu doplnil štúdiom v Sabel Akadémii v Míchove obchodnou špecializáciou Export/Import. Do roku 2017, viac než 30 rokov, žil a pôsobil v Nemecku, v Mníchove, kde bolo väčšinou jeho profesným zameraním pôsobenie v oblasti manažmentu poisťovníctva. Od roku 2017 žije a pracuje na Slovensku a so svojimi bohatými jazykovými zručnosťami sa delí so študentmi nášho inštitútu.

Bc. Mariana Okenkova, teacher

Bc. Mariana Okenkova, teacher

Bc. Mariana Okenková

Má ukončené vysokoškolské vzdelanie v odbore pedagogika. Nemčina je jej práca, ale zároveň i záľuba. Venuje sa jej už mnoho rokov. Svoje vedomosti si rozšírila absolvovaním viacerých kurzov až po získanie certifikátu Goethe-Institutu a štátnej skúšky z nemeckého jazyka. Odvtedy učí na základných a stredných školách nemecký jazyk a je spoľahlivou učiteľkou i nášho inštitútu.

Mária Pavle Sádovská, business manager

Mária Pavle Sádovská, business manager

MÁRIA PAVLE SÁDOVSKÁ

S organizáciou výučby vo VIP inštitúte Paulus študentom a učiteľom pomáha Mária Pavle Sádovská, na ktorú je možné sa kedykoľvek obrátiť vo veciach štúdia a celkovej organizácie práce učiteľov.