Preklady a Tlmočenie

 

Inštitút ponúka preklady a tlmočenie z/do nemeckého, anglického a poľského jazyka. Doba na vyhotovenie prekladu je spravidla 5 pracovných dní na vyhotovenie prekladu. Pri urgentných prekladoch účtujeme +50% ceny. Do konečnej ceny môžu byť zahrnuté aj grafické alebo iné úpravy textu.

Tlmočenie sa objednáva minimálne 3 dni pred vykonaním tlmočníckeho úkonu. Pri tlmočení ad hoc účtujeme +50% z ceny.