Príprava na štátne a iné akreditované skúšky

 

Od 21.3.2017 je ViP inštitút Paulus partnerským prípravným centrom E-KU Inštitútu jazykovej a interkultúrnej komunikácie v Nitre pre viacero druhov skúšok uvedených nižšie.

Cambridge English

TOEFL iBT

Goetheho inštitút

ECL

štátne jazykové skúšky

 

Príprava žiakov prijímacie pohovory a maturity

Doučovanie anglického a nemeckého jazyka na prijímacie pohovory pre deviatakov a maturantov.

Vyučovanie zabezpečujú skúsení pedagógovia uvedených aprobácii.