Príprava na štátne a iné akreditované skúšky

 

Od 21.3.2017 sme sa stali partnerským prípravným centrom E-KU Inštitútu jazykovej a interkultúrnej komunikácie v Nitre pre viacero druhov skúšok uvedených nižšie.

Cambridge English

TOEFL iBT

Goetheho inštitút

ECL

štátne jazykové skúšky

 

Príprava žiakov prijímacie pohovory a maturity

Doučujeme a pripravujeme na prijímacie pohovory deviatakov a maturantov z anglického a nemeckého jazyka.

Vyučovanie zabezpečujú skúsení pedagógovia uvedených aprobácii.