Príprava na štátne a iné akreditované skúšky

 

Od 21.3.2017 je ViP inštitút Paulus partnerským prípravným centrom E-KU Inštitútu jazykovej a interkultúrnej komunikácie v Nitre pre viacero druhov skúšok uvedených nižšie.

Cambridge English

TOEFL iBT

Goetheho inštitút

ECL

štátne jazykové skúšky

 

Príprava žiakov na testovanie T9 (monitory)

Skupinové doučovanie MAT/SJL na monitor pre deviatakov do apríla 2019.

Vyučovanie zabezpečujú skúsení pedagógovia uvedených aprobácii, 1x týždenne až do monitoru.